NIFLHEIM VIKINGS

Levende geschiedenis in de vroege middeleeuwen

Niflheim Vikings

 

De naam Niflheim Vikings is een verzamelnaam voor de aangesloten sibben (families). Als we met meerdere sibben een kampement opzetten zullen we er onder deze naam te vinden zijn.

 

Niflheim is, in de Noorse mythologie , het rijk van de nevels. Hel heerste in Niflheim. Niflheim was het rijk van de doden, een ijzige wereld die niets voor de levenden te bieden heeft. Toch kwamen de goden hier af en toe. Balder broer Hermod deed een verzoek aan de hel om Balder vrij te maken van de dood. Het diepste punt van Niflheim is Niflhel, waar Hell's kasteel staat. Ook de put van Mimir is hier te vinden, dat schenkt wijsheid en waar Odin zijn oog voor offerde om te mogen drinken uit de put.

 

Niflheim Vikings logo

Het logo gekozen wapen is de Ygdrassil met zeven groene bladeren. Ygdrassill is de naam van de "Wereld boom" in de Noordse kosmologie . Zoals de naam letterlijk vertaalt als "Paard van Yggr " of "Paard van Odin", en verwijst naar de sterke levenskracht die hij bij zich draagt ​​en overal mee rond voert. De zeven blaadjes staan ​​voor de zeven leden die onze groep hebben opgericht.

 

Sibbe Orvar

 

Sibbe (Duits Sippe, Oud hoogduits sippia, Oud Noors sifjar afgeleid van de godin Sif - of vice versa), was oorspronkelijk een oude Germaanse term voor 'gezamenlijke verwanten', gebruikt in nationaal socialistische zin als 'familie gevormd door het bloed'.

De sibbe is daarmee een begrip voor het geheel van bloedverwantschap van een persoon in opgaande- en aflopende lijn, inclusief de derde- en vierdegraadsfamilie, hun echtgenotes en nageslacht.

De sibbe speelde een belangrijke rol in de Germaanse gemeenschap. Hierop werd de verdeling van akkerbouwland gebaseerd, het gemeenschappelijk gebruik van de meent en de kolonisatie van nieuwe gebieden.

Sibbe Orvar background.png

Sibbe Orvar's betekend dan ook familie of verwantschap van Orvar. 

  

Jǫrmungandr

 

De Midgardslang of Jǫrmungandr (soms Jormungand of Jorgmungander) is als oorspronkelijke slang bijna de grootste en gevaarlijkste monster uit de Noordse mythologie. Hij is een van de drie kinderen van Loki en Angrboða en waarschijnlijk de meest ontmoedigende.

 

De Midgardsnake is zo groot dat het in een cirkel rond Midgard, de wereld. Zijn hoofd reikt tot aan het puntje van zijn staart en toen hij bijt in het (zoals de Ouroboros) schudt hij van woede, waarmee hij aardbevingen veroorzaakt.

 

Zijn aartsvijand is Thor, met wie hij in een strijd op leven en dood tijdens Ragnarok (het einde van de tijd, het laatste gevecht) verwikkeld raakt. Thor had hem al bijna gevangen, maar omdat zijn metgezel bang was, sloeg hij er niet in om het beest te doden.

 

Jǫrmungandr logo

Rínbrœðrnir

 

Rín is oud Noors voor de rivier ‘Rijn‘ waaraan deze sibbe zich voornamelijk bevindt.

Brœðrnir is oud Noors voor ‘broeders‘ of ‘gebroeders‘. In dit verband betekent het vrienden of vriendenkring. Een broeder is iemand, mannelijk of vrouwelijk, met wie men vriendschappelijke gevoelens koestert. Broeders zien wij als hechte vrienden die onderdeel zijn van onze sibbe of naaste sibben. Deze twee woorden vormen samen ‘Rijnbroeders’, onze sibbe gevestigd aan de Rijn.

 

Het symbool voor broederschap, verstrengeld met het golvende water van de rivier de Rijn. De drie cirkelvormige knopen vormen samen een oud symbool voor broeder-schap en onbreekbare banden.

 

Rínbrœðrnir 400x400cutted new.jpg

Björnbløđ

 

Een sibbe van krijgers in de strijd gebonden. Na lang te hebben gedwaald als huurlingen zijn deze aangesloten bij de sibben van de Niflheim Vikings ter bescherming waarbij diverse ambachten bij onze krijgers zijn verworven. 

Björnbløđ staat vertaald voor berenbloed. De beer staat symbolisch voor gevechtslust en strijd. Het bloed heeft als betekenis de verbinding tussen de broeders en loyaliteit aan elkaar in goede en slechte tijden. 

 

Sterk als een beer! Scherp als een bijl! Björnbløđ!

 

 

 

 

Björnbløđ logo

Sibbe Rever

 

Rever is afgeleid van vossen,

welke centraal staan in deze Sibbe. 

 

Meer informatie over over deze Sibbe zal later volgen.

 

Sibbe Rever.jpg

Fenrislag

 

Dit is de plaats waar de wet van Fenrir geldt. 

Onze sibbe is gewijd aan Fenrir en dit staat voor 'Chaos als het begin van iets nieuws'. Wij houden ons bezig met de magische kant van het Viking leven. Het gebruik van runen en magie behoren tot onze activiteiten naast dagdagelijkse bezigheden binnen het kampement.

 

 

Fenrislag.jpg